Naše služby

Špeciálne efektové UV laky:

štrukturované, voňavé, fosforujúce, reliéfne.

 

UV lak + glitter

zlatý, strieborný, v rôznych odtieňoch.

UV lak + glitter zlatý, strieborný, v rôznych odtieňoch

 

Celoplošný vysoko lesklý UV lak: od formátu A3 až po formát B1.

Podľa ďalších požiadaviek na spracovanie môže byť nelepiteľný, lepiteľný, špeciálny potravinový vhodný na potravinové obaly všetkého druhu.

 

Parciálny UV Lak

od formátu A3 až po formát B1., lesklý, matný, farebný

Stierateľné žreby

akéhokoľvek druhu vrátane personalizovaných, aj s prípadnou ďalšou tlačou textu alebo loga na stierateľnú farbu.

Laminovanie:

od formátu A3 do formátu B2., lesklé, matné, špeciálne (oteru odolné, štrukturované).

Unikátnou výhodou UV laku na rozdiel od laminovania je, že konzervuje farby, to znamená, že sú stálofarebné, odolné voči slnečnému žiareniu. Nanesená vrstva UV laku je odolná voči vode, špine a zvyšuje životnosť Vašich tlačovín.

Ekológia

Používame UV laky podľa normy EU, EN 71, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, neobsahujú fluorovodíky, formaldehydy a takisto sú bez prísad ťažkých kovov (selén, arzén, ortuť, olovo.)

Tlačové hárky obohatené o UV lak, patria medzi obyčajný odpad, tzn. nemusia byť extra triedené. Pokiaľ majú byť tieto hárky likvidované v spalovni odpadov, pri ich spalovaní nevznikajú žiadne nežiadúce splodiny.

Tešíme sa na vašu návštevu