Naša spoločnosť UNILAK SK s.r.o., vznikla v roku 2002 ako dcérska spoločnosť spoločnosti UNILAK CZ s.r.o., ktorá bola založená v roku 1998.

Máme tak bohaté, viac ako pätnásťročné skúsenosti s technológiou UV lakovania.
Na spracovanie Vašich požiadaviek používame výhradne UV laky najvyššej kvality od našich renomovaných švajčiarskych a nemeckých dodávateľov.
Spolu s kvalitou a rýchlosťou spracovania Vašich zákaziek sme sa vypracovali na vrchol rebríčku firiem pôsobiacich v tejto oblasti na slovenskom trhu.
Nájdete nás na adrese: Vlčie hrdlo 90,

( Slovnaftská), 821 07 Bratislava.

Ekológia

Používame UV laky podľa normy EU, EN 71, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, neobsahujú fluorovodíky, formaldehydy a takisto sú bez prísad ťažkých kovov (selén, arzén, ortuť, olovo.)

Tlačové hárky obohatené o UV lak, patria medzi obyčajný odpad, tzn. nemusia byť extra triedené. Pokiaľ majú byť tieto hárky likvidované v spalovni odpadov, pri ich spalovaní nevznikajú žiadne nežiadúce splodiny.